עמוד ראשי

מתוך ppd

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

מדיניות ציבורית ודמוקרטיה

מרצה: פרופ' דוד לוי-פאור

סמסטר ב' תשעג מספר קורס 56989

יום שלישי, ,14.30-16.00, חדר 2112


שעות קבלה: יום שני, 16:10-17:00, או בתיאום מראש


הסמינר יעסוק בסוגיות מרכזיות של דמוקרטיזציה של המדיניות הציבורית בהקשר שבו ארגונים בין- לאומיים ורגולטוריים דוגמת האיחוד האירופי הופכים מרכזיים יותר ויותר בתהליך קבלת ההחלטות. תהליך המדיניות רב-הרמות באיחוד האירופי, בעיות הלגיטימציה והאפקטיביות הכרוכות בו והניסיונות לרפורמה אדמיניסטרטיביות ופוליטית יעמדו במרכז הסמינר.

הסמינר יחייב ידע והעמקה עיונית בשלושת הנושאים הבאים:

א. הפוליטיקה וההיסטוריה והמבנה המוסדי של האיחוד האירופי

ב. תיאוריות של דמוקרטיה ודמוקרטיזציה

ג. תיאוריות של מדיניות ציבורית (כולל תיאוריות של רגולציה)


דרישות הסמינר:

א. השתתפות פעילה - דיונים והשתתפות הם חלק מתהליך הלמידה

ב. הגשת תרגילי קריאה כפי שיוגדר על ידי המרצה.

ג. הצגת מאמרים בכיתה (אחד או שניים לפי מספר המשתתפים בקורס)

ה. השתתפות בהרצאות אורח כפי שיאורגנו במשך הסמסטר

ו. עבודת סיכום


ציון הסמינר:

א. הצגת מאמר/נושא בכיתה – 25%

ב. עבודת סיכום – 75%ספרי יסוד:

Eriksen, Erik Oddvar and Fossum, John Erik (Eds.) (2000): Democracy in the European Union. Integration Through Deliberation? London/New York: Routledge.

Beate Kohler-Koch, Berthold Rittberger (Eds.) Debating the Democratic Legitimacy of the European Union Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2007

Dryzek S. John, Democracy in Capitalist Times: Ideals, Limits, and Struggles, Oxford University Press, New York and Oxford, 1996.

.

.

שחקני מדיניות מהמגזר העסקי והשלישי באיחוד האירופאי

תלמידי הקורס מתבקשים להציע קישורים לקבוצות אלו. אנא העלו לויקי:


1. האובסרברטורי של המיגזר העיסקי באירופה, מאת: דוד לוי-פאור

2. EPACA - European Public Affairs Consultancies' Association, מאת: ישי גלזנר.

3. EDF - the europian NGO represtenting people with disabilities מאת: אהוד עוזיאל

4. ה-EUFIC, מלכ'ר העוסק באיסוף מידע מדעי בנוגע לבטחון מזון ותזונה והפצתו לתקשורת, לאנשי מקצוע, למחנכים ולמובילי דיעה, מאת: רות כהן-דאר

5. ה-ERT, הלובי החזק ביותר באיחוד האירופי המאגד את התעשיינים הגדולים של אירופה. שיחק תפקיד מפתח בתכנון האסטרטגיה של האיחוד לשנת 2020, מאת: רות כהן-דאר

6. AEDH- European Association for the Defense of Human Rights   , Activity report 2008-2009  ,  ביקורת על ישראל הועלה ע"י: שירז דרומי זרניצקי.

חדשנות בדמוקרטיה

Lukensmeyer, C., J. Goldman, and S. Brigham (2005) “A Town Meeting for the 21st Century,” in J. Gastil and P. Levine (eds) The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Citizen Engagement in the 21st Century. San Francisco: Jossey Bass: 15-263

Luskin, R. C. J.S. Fishkin, and R. Jowell (2002). Considered Opinions: Deliberative Polling in Britain. British Journal of Political Science, 32 , pp 455-487


תקצוב השתתפותי

פרויקט אירופה של מחר

סקר דליברטיבי

.

חומר הקורס בשנים קודמות

תוכנית המפגשים בשנת תשסט

""השיעור בשנת תשע (בדגש על האיחוד האירופי)"".

אתרים אחרים


.

העולם של ויקי

טכנולוגיית ויקי פותחת מגוון של אפשרויות לקידום הוראה ומחקר באמצעות שיתוף פעולה. להלן מספר דוגמאות וקישורים שעשויים לסייע בעניין זה:

הוראה, מחקר וקהילתיות באמצעות ויקי: פרויקטים לדוגמא

שימוש בויקי להוראה ומחקר

עזרה

כלים אישיים